สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา ที่ตั้ง เมืองพังงา พังงา
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกปรอทหัวโขนเคราแดง นกแก็บ นกแสก เหยี่ยวแดง ไก่ฟ้าสีทอง นกยูงไทย-อินเดีย นอกจากนี้ยังมีเลียงผา เม่น ชะนี ลิง ค่างดำ หมี เป็ด
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ริมถนนเพชรเกษม บริเวณกม.ที่ 33 (เยื้ององค์การโทรศัพท์จังหวัดพังงา)

เวลาเปิด-ปิด : 08.30–16.30 น.

ติดต่อ : หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่นำชม ต้องทำหนังสือติดต่อล่วงหน้าถึง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา
โทร. 0764133261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *