วิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อย ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา เกาะยาวน้อย
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อย มการเลี้ยงปลาในกระชัง จับปลา ไดหมึก จับหอยแครง ชมการกรีดยาง การทำผ้าบาติก การผลิตข้ามซ้อมมือ ปั่นจักรยานเสือภูเขา พักโฮมสเตย์
การเดินทาง : ทางเรือ จากจังหวัดภูเก็ตไปเกาะยาวน้อยจะสะดวกที่สุด ลงเรือที่ท่าเรือบางโรง ไปขึ้นที่ท่ามาเนาะ เรือธรรมดา 100 บาท/คน ใช้เวลา 1 ชม. เรือเร็ว 150 บาท/คน ใช้เวลา 25 นาที (คิงส์มารีน โทร. 08-7885-2292) จากจังหวัดพังงามีเรือออกจากท่าด่าน ไปท่ามาะเนา วันจันทร์-ว

ติดต่อ : ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย
ชุมชนเกาะยาวน้อยโฮมสเตย์
โทร. 076597244, 0869427999
อบต.เกาะยาวน้อย
โทร. 076597122
เว็บไซต์ : www.kohyaohomestay.org, www.kohyaohomestay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *