เกาะนอก ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา ใกล้เกาะยาวน้อย
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เกาะหินปูนขนาดเล็ก มีชายหาดเล็กๆ ลงเล่นน้ำได้ และสามารถเดินขึ้นไปบนยอดเขาของเกาะเพื่อชมทิวทัศน์มุมสูงรอบ ๆ เกาะยาวน้อยและบริเวณป่าของเกาะได้
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือจากเกาะยาวน้อยเพียง 5 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *