เกาะรังนก (หลีเป๊ะ) ที่ตั้ง เกาะยาว พังงา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหนึ่งในหลายเกาะที่นกนางแอ่นเข้ามาทำรัง ซึ่งรังนกนางแอ่นจากเกาะยาวถือว่ามีคุณภาพมากที่สุด
การเดินทาง : สามารถเดินทางไปเกาะโดยทางเรือเท่านั้น การเดินทางไปที่เกาะนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับอนุญาติก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *