เกาะระ ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระเกาะพระทอง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะที่มีความลาดชันสูง มีป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทำเส้นทางเดินป่าและเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ ชายหาดที่กว้างและยาวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือของเกาะเหมาะแก่การเล่นน้ำ อาบแดด หรือชมพระอาทิตย์ตก
การเดินทาง : ทางเรือ จากท่าเรือคุระบุรี ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 60 นาที

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *