วิถีชีวิตชาวบ้านเกาะพระทอง ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระเกาะพระทอง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะพระทอง ขี่จักรยานท่องเที่ยว พักโฮมสเตย์
การเดินทาง : ทางเรือ สามารถเช่าเรือหางยาวได้ที่ท่าเรือคุระบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply