หมู่บ้านชาวเลหรือมอแกน อ่าวไทรเอน เกาะสุรินทร์เหนือ ที่ตั้ง คุระบุรี พังงา เกาะสุรินทร์เหนือ
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีชาวเลหรือมอแกน ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม กินนอนอยู่ในเรือ นับถือเทวรูปอินเดียนแดง ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเมษายนของทุกปี ชาวเลจะมาไหว้ผีที่ตนเคารพนับถือ งานจะจัดเป็นเวลา 3 วัน
การเดินทาง : อยู่ทางตะวันออกของเกาะสุรินทร์เหนือ

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทร. 076472145, 076472146
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *