สะพานพระอร่าม ที่ตั้ง 7 แสงทอง คุระ คุระบุรี พังงา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสะพานที่ก่อสร้างขึ้นโดยคนที่มาทำเหมืองแร่ดีบุก ใช้ก้อนหินก่อสร้างข้ามแม่น้ำ มีความยาว 25 ม. ปัจจุบันเหลือแต่เพียงร่องรอยของซากเสาหิน
การเดินทาง : –

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
โทร. 0869525246, 076412611
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply