พระอุโบสถวัดเสนานุชรังสรรค์ ที่ตั้ง ย่านยาว ตะกั่วป่า พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นพระอารามหลวง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อสร้างแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านพระยาเสนานุชิต ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณราว พ.ศ. 2390 นับเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เดินทางไปตามเส้นทางตลาดเก่าประมาณ 7 กม. จนถึงสี่แยกหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์แล้วเลี้ยวขวา จะเห็นวัดเสนานุชรังสรรค์อยู่ข้างหน้า

ติดต่อ : โทร. 076431228

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *