วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือวัดบางเหรียง ที่ตั้ง ทับปุด พังงา
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ มีพระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ”
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากที่ว่าการ อ.ทับปุด ไปบ้านบางเหรียง ตามทางหลวงหมายเลข 4118 ระยะทาง 11 กม. วัดตั้งอยู่บนเขาล้าน

ติดต่อ : โทร. 076589045
โทร. 0873703263
โทร. 0898662039

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *