หาดกะตะน้อย ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นหาดเล็กๆ ที่สวยงาม มีทรายสีขาวละเอียด เหมาะแก่การเล่นน้ำ พักผ่อนชายหาด
การเดินทาง : สามารถเดินเท้าหรือขับถรยนต์จากหาดกะตะใช้เวลาเดินทางจากหาดกะตะเพียง 5 นาที

เว็บไซต์ : www.karoncity.go.th

Leave a Reply