ทะเลแหวก ที่ตั้ง เมืองกระบี่ กระบี่ หมู่เกาะปอดะ
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ธรณีสัณฐาน และภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สันดอนทรายหรือแหลมทรายที่เกิดขึ้นทอดยาวออกจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทัพ เกิดขึ้นเมืองระดับน้ำลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน สามารถเดินข้ามจากเกาะไก่ไปยังเกาะทัพได้ในยามน้ำลง
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือหางยาวหรือเรือเร็ว จากอ่าวนางใช้เวลาเดินทาง 30-40 นาที หรือซื้อแพคเกจทัวร์เที่ยวหมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก
ฤดูการท่องเที่ยว : ในช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุดในแต่ละวัน โดยเฉพาะในวันก่อน และหลังวันขึ้น 15 ค่ำ ราว 5 วัน ช่วงเดือนธันวาคมต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ติดต่อ : สหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง โทร. 075695313 หรือ www.aonangboatop.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *