ป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ำ (ป่าพรุน้ำจืด-น้ำกร่อย) ที่ตั้ง 2 หนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นพื้นที่ที่น้ำจืด มีต้นกำเนิดจากแอ่งน้ำช่องพระแก้วที่ใสจนมองเห็นพื้นน้ำและรากไม้ป่าหลุมพี มาบรรจบกับป่าโกงกางสู่ทะเลซึ่งเป็นน้ำเค็ม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองกระบี่ใช้เส้นทางถนนป่าพรุ-ท่าปอมสู่บ้านหนองจิก ระยะทางประมาณ 28 กม.

เวลาเปิด-ปิด : 08.3016.30 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท
ติดต่อ : อบต.เขาคราม
โทร. 075694198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *