ป่าชายเลนอ่าวท่าเลน ที่ตั้ง ท่าเลน ท่าเลน เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ประเภท : ธรรมชาติทางบก ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หาดเลนที่อุดมด้วยป่าโกงกาง มีคลองหลายสาย มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีภูเขาหินปูนโอบล้อมรอบด้านเรียกว่าแคนย่อน เหมาะแก่การพายเรือคายัค ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 2-3 ชม.
การเดินทาง : ห่างจากตัวเมืองกระบี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 35 กม. สามารถซื้อแพคเกจทัวร์พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน

Leave a Reply