อ่าวป่าหล่าย ที่ตั้ง – ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเลเจ้าอร่อยของจ.ภูเก็ตหลายร้าน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ต เข้าถนนเจ้าฟ้า ตรงมาทางสวนสัตว์ภูเก็ต แล้วเลี้ยวเข้าซ.ป่าหล่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *