พิพิธภัณฑ์โรงแรมถาวร ที่ตั้ง รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมภาพถ่ายเก่าสมัยพรรพบุรุษของตระกูลถาวรว่องวงศ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องประดับศีรษะแบบจีนของคู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรสตามประเพณีฮกเกี้ยน รองเท้าลูกปัดของสตรีผู้ดีจีน จนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ตระกูลเคย ดำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจากกิจการเหมืองแร่ กิจการโรงภาพยนตร์
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่ที่โรงแรมถาวร ถ.รัษฎา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : บุคคลภายนอก 30 บาท แขกของโรงแรม ไม่เก็บค่าเข้าชม
ติดต่อ : โทร. 076211333
076211539

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *