บ่อคุรี ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่ เกาะลันตาน้อย
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นบ่อน้ำซับขนาดเท่าคุรี หรือตุ่มน้ำขนาดเล็ก แต่ตักใช้เท่าไหร่ก็ไม่แห้ง มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวเรือและชุมชนแถบนี้มาแต่โบราณ ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน และมีสำนักสงฆ์เล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *