ชุมชนบ้านบางคณฑี ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ สปามุสลิม เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกทั้งเครื่องประดับจากลูกปัด ผ้าบาติก
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตไปทางอ่าวฉลอง-หาดราไวย์ เข้าไปบ้านบางคณฑี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *