แหลมกรวด ที่ตั้ง เหนือคลอง กระบี่
ประเภท :
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ดูวิวทิวทัศน์ทางทะเล เป็นท่าเทียบเรือ สำหรับเดินทางไปยังเกาะต่างๆ เช่น เกาะจำ เกาะปู เกาะศรีบอยา
การเดินทาง : ทางรถยนต์ นั่งรถสองแถวจากตัวเมืองมาลงที่
อ.หนือคลอง แล้วต่อรถมาลงที่ท่าเรือแหลมกรวด
ระยะทางประมาณ 40 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนเมษายน

Leave a Reply