ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้ง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยนายช่างชาวอิตาลี ก่อสร้างระหว่าง พ.ศ. 2450-2456 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรดักดี (คอซิมบี้ ณระนอง)
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต มีถนนล้อมรอบคือ ด้านหน้าติดถ.นริศร ด้านซ้ายติดถ.สุรินทร์ ด้านหลังติดถ.ดำรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *