อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ที่ตั้ง อ่าวลึก กระบี่
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เล่นน้ำในสระธารโบกขรณีและเดินชมธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง หรือนั่งเรือชมทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเล ตามเกาะ และชมถ้ำที่มีร่องรอยทางประวัติศาตร์ เช่น ถ้ำผีหัวโต ถ้ำลอด ในปี พ.ศ. 2496 นายวิเวก จันทโรจน์วงค์ ข้าหลวงประจำจังหวัดกระบี่ ได้สงวนไว้เป็นพื้นที่ของทางราชการ เพื่อจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองกระบี่ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางอำเภออ่าวลึก เมื่อถึงแยกอ่าวลึกใช้ทางหลวงหมายเลข 4039 อีกประมาณ 2 กม.ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี รวมระยะทางประมาณ 48 กม.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท
ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
โทร. 075681071
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *