บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้ง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างประมาณ 80 ปีมาแล้ว ลักษณะเป็นทรงไทยผสมตะวันตก เดิมทีสร้างให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งของเมืองแร่อาศัยอยู่
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *