ภูเขาชุมทอง ที่ตั้ง น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมแหล่งโบราณคดี
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองตรัง 14 กม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *