วัดกะพังสุรินทร์ ที่ตั้ง 28 บ้านโพธิ์ เวียนกะพัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมพระอารามหลวงและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
การเดินทาง : ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กม. ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

ติดต่อ : โทร. 075215278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *