คริสตจักรตรัง ที่ตั้ง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : คริสจักรตรัง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1912 และมีพิธีถวายอาคารโบสถ์วัยที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1915 เดิมหอระฆังเป็นเพียงดาดฟ้ามีลักษณะคล้ายกับป้อมทหารสมัยโบราณและมีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากระฆังที่อยู่ในหอระฆังชั้นที่สองดังก้องมากเกินไป
การเดินทาง :

ติดต่อ : โทร. 075222311
เว็บไซต์ : www.trangchurch.org

Leave a Reply