ตึกเก่าถนนกระบี่ ที่ตั้ง กระบี่ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีอาคารเก่าหลายแห่งตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว โรงเรียนภูเก็ตกุลธิดา โรงพยาบาลสิริโรจน์เดิม บ้านคุณประชา ตัณฑวณิช คฤหาสน์ของพระพิทักษ์ชินประชา
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *