จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ตั้ง ควนคีรี ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ :
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *