สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ ที่ตั้ง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ สวนสาธารณะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เนื้อที่ 100 ไร่ เป็นสวนพักผ่อนของชาวตรัง ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ในอดีตเมื่อย้ายเมืองจากกันตังมาอยู่ทับเที่ยงใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กม. ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

เวลาเปิด-ปิด : 06.0019.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *