สถานีคนเดิน (Chan-Chala Night Market) ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟตรัง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ ซื้อสินค้า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เลือกซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตรัง เช่น ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม ศิลปะและงานฝีมือ มีลานวัฒนธรรม การแสดงดนตรีเปิดหมวก
การเดินทาง : ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟจ.ตรัง

เวลาเปิด-ปิด : เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เวลา 17.3022.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *