เกาะแหวน ที่ตั้ง กันตัง ตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีแหล่งปะการังที่สมบูรณ์มากสวยงามที่สุดของทะเลตรัง เหมาะแก่การดำน้ำตื้นและน้ำลึก
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือเหมาลำได้ที่ท่าเรือปากเมง หรือท่าเรือ
เจ้าไหม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าเช่าเรือ
ประมาณ 2,000-3,000 บาท/วัน และสามารถใช้บริการ
นำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับของบริษัทนำเที่ยวได้
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนพฤษภาคม

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
โทร. 075210099
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *