ป่าพรุร้อน และบ่อน้ำร้อนบ้านควนแดง ที่ตั้ง 7 ควนแดง บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำพุร้อน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สัมผัสธรรมชาติของป่าพรุร้อน และบ่อน้ำร้อนบ้านควนแดง มีห้องอาบน้ำและห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว 9 ห้อง บ่อแช่เท้ารวม 1 บ่อ บ่ออาบน้ำรวม 1 บ่อ มีบ่อน้ำร้อนจำนวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ
80 องศา 40 องศา 20 องศา ตามลำดับ
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง) ถึงเทศบาลเมืองกันตัง ข้ามแพขนานยนต์ ไปบ้านท่าส้ม จากบ้านท่าส้มขับรถไปอีกประมาณ 2 กม. เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 6 กม. ถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

ติดต่อ : วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
โทร. 0864704425, 0897246247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *