ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ที่ตั้ง กันตัง ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พระยาสถลสถานพิทักษ์ ผู้เป็นหลานของ
พระยารัษฏานุประดิษฐ์ นำเมล็ดพันธุ์จาก
ประเทศมาเลเซียมาปลูกที่อำเภอกันตัง เป็นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ.2442 ต้นยางพารามีถิ่นกำเนิดในลุ่มน้ำอะเมซอนชอบอากาศชื้น
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตัง หน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง สามารถนั่งรถตู้ตรัง-กันตัง ใช้เวลา 20 นาที ขึ้นรถที่ถนนกันตัง ค่าโดยสารคนละ 15 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *