ศาลหลักเมืองตรัง ที่ตั้ง ควนธานี กันตัง ตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เสาหลักเมืองตรังตั้งอยู่ภายในศาลาจัตุรมุข ตัวเสาสูง 2 ม. สีแดงชาด บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ.2535
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเมืองตรังเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 403 ถึงกม.ที่ 77 ฝั่งขวากลับรถหน้าวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรเลี้ยวซ้ายตามทางไปบ้านควนธานี 1 กม. ตรงข้ามกับวัดควนธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *