พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ที่ตั้ง 1 ค่ายพิทักษ์ กันตัง กันตัง ตรัง
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : อดีตบ้านพักพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (เจ้าเมืองตรัง) เป็นเรือนไม้ปั้นหยา 2 ชั้นสีฟ้า ภายในมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง จัดแสดงภาพถ่ายและเครื่องใช้ต่าง ๆ ของท่านอย่างครบถ้วน พระยารัษฎาฯ เรียกบ้านหลังนี้ว่าควนรัษฎา จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 10 กันยายน พ.ศ.2535
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากเทศบาลกันตัง 200 ม.พิพิธภัณฑ์อยู่ขวามือติดกับรร.อนุบาลกันตังศึกษา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ 08.3016.20 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ไม่เสียค่าเข้าชม
ติดต่อ : หากมาเป็นหมู่คณะต้องการวิทยากรบรรยายติดต่อ โรงเรียนกันตังพิทยากร
โทร 075251100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *