ตัวเมืองกันตัง ที่ตั้ง กันตัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เมืองเก่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในแถบมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำในช่วง พ.ศ. 2436 ย่านตึกเก่าอยู่ริมถ.รัษฎา ถ.ค่ายพิทักษ์ เป็นอาคารสองชั้นทาสีครีมด้านหน้ามีเสาและชายคาตลอดแนว
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเมืองตรังใช้ทางหลวงหมายเลข 403

Leave a Reply