สถานีรถไฟกันตัง ที่ตั้ง กันตัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สถานีรถไฟสุดสายอันดามันสร้างเสร็จปี พ.ศ.2456 เป็นหมู่อาคารชั้นเดียวสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ประตูบานเฟี้ยมแบบเก่า เสาอาคารประดับลวดลายฉลุไม้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากเมืองตรังใช้ทางหลวงหมายเลข 403 อยู่ในตัวเมืองกันตัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *