วัดพุทธสิหิงค์ ที่ตั้ง วัดกลาง นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างเมื่อปี พ.ศ.2200 เคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่อัญเชิญมาจากลังกาสมัยสุโขทัยต่อมาอัญเชิญไปวัดหัวถนนและสูญหายปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง แก้บนด้วยการฉายหนังตะลุงหรือรำมโนราห์ เดิมชื่อวัดพระศรีสรรเพชญพระพุทธสิหิงค์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดหึงค์ อดีตโบสถ์หลังเก่ามีอายุนับร้อยปีหลัง ประดับด้วยเครื่องถ้วยโบราณ จากสร้างใหม่ทางวัดนำเครื่องถ้วยโบราณไปเก็บรักษาไว้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จากเมืองตรังทางพัทลุงก่อนถึงอ.นาโยง 1 กม. มีทางแยกไปวัดอีก 1 กม.หรือนั่งรถประจำทางสายตรัง-เขาช่องลงรถที่ตลาดนาโยงและต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *