เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ที่ตั้ง ปะเหลียน ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกเขาช่อง น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก น้ำตกลานหม่อมจุ้ย น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกโตนแพรทอง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 792,000 ไร่ ในจ.พัทลุง ตรัง
สตูล สงขลา ยอดเขาที่สำคัญคือ เขาหลัก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 700 ม.
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น
การเดินทาง : ทางรถยนต์ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ตั้งอยู่ที่บ้านนาวง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.พัทลุง ติดกับ
ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ห่างจาก
ตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 27 กม. และห่างจาก
ตัวเมืองตรัง ประมาณ 31 กม.

ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัด ตู้ ป.ณ.3 อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *