เกาะสุกร ที่ตั้ง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 2 ในทะเลตรัง แหล่งปลูก
แตงโมที่อร่อยที่สุด และทำนาปลูกข้าวได้ ชมวิถีชีวิต
ชุมชนมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน สวนยาง
ปลูกข้าว แตงโม ชมการทอเสื่อ มีรีสอร์ทบริการ
หลายแห่ง อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กม. มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน ในอดีตก่อนมีชุมชนบนเกาะมีหมูป่าจำนวนมากเป็นที่มาของชื่อเกาะสุกร
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางตรัง-ปะเหลียน(หลวงหมายเลข 404) เลี้ยวขวาสี่แยกบ้านนาประมาณ 18 กม. เลี้ยวซ้ายประมาณ 7 กม. ถึงท่าเรือตาเส๊ะ หรือนั่งรถตู้สายตรัง-ย่านตาขาว ลงที่ตลาดย่านตาขาว แล้วต่อรถสองแถวสายย่านตาขาว-ปากปรน-แหลมตะเสะ ระยะทาง47 กม.
ฤดูการท่องเที่ยว : แตงโมมีมากในช่วงเดือนมีนาคม เดือนเมษายน

ติดต่อ : สุกรไอส์แลนด์ แอนด์ แหลมไทรทัวร์
โทร. 075219679
อบต.เกาะสุกร
โทร. 075207700
เว็บไซต์ : www.kohsukorn.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *