ปลูกหญ้าทะเล แหลมหยงสตาร์ ที่ตั้ง ปะเหลียน ตรัง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : อนุรักษ์ธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ปลูกหญ้าทะเล ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมหยงสตาร์ สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ เป็นอาหารให้กับพะยูน

การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ระยะทางประมาณ 4 กม.

ติดต่อ : ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวโดยชุมชนหยงสตาร์
โทร. 075289277

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *