หาดราชมงคล ที่ตั้ง สิเกา ตรัง ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หาดทรายละเอียดสีนวล ยาวกว่า 3 กม. ร่มรื่นด้วยต้นสนทะเล เหมาะสำหรับเล่นน้ำ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งจุดบริการอาบน้ำจืด ห้องน้ำที่สะอาด ชมวิว เดินเล่นชายหาด ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หน้าหาดราชมงคลมองเห็นเกาะเล็ก ๆ ด้านเหนือของทะเลตรัง คือ เกาะหลอหลอและเกาะผี
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองตรัง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4046 (ตรัง – สิเกา) ถึงสามแยกต้นม่วงกม.ที่ 28 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4162 (สิเกา – ปากเมง) ระยะทางประมาณ 3 กม. เลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังระยะทาง ประมาณ 6 กม.ถึงหาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *