เดินป่าสัมผัสก้อนเมฆ ที่ภูผาเมฆ ที่ตั้ง ย่านตาขาว ตรัง
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เส้นทางเดินป่าที่ท้าทายนักผจญภัย สัมผัสกับอากาศหนาวและเมฆหมอกที่ล่องลอยอยู่รอบกาย ชมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งเทือกเขาบรรทัด ต้นไม้แคระบนยอดเขาสูง และทัศนียภาพอันสวยงามของ 2 ฝั่งทะเล 2 จังหวัด คือ อ่าวไทย (พัทลุง) และอันดามัน (ตรัง) ใช้เวลาเดินป่า 8 ชม.
การเดินทาง : เส้นทางขึ้นภูผาเมฆ เริ่มต้นเดินเท้าจากบริเวณน้ำตกสายรุ้ง ตามเส้นทางจังหวัดตรัง พัทลุง ราวกิโลเมตรที่17 มีทางแยกขวามือ เข้าสู่เส้นทางสายกระช่อง (เส้นทางไปน้ำตกโตนเต๊ะ และจังหวัดสตูล) ประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปที่ตัวน้ำตก (มีป้ายบอกทาง เ

ติดต่อ : ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว อำเภอย่านตาขาว
โทร. 075281444 # 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *