อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ที่ตั้ง 1 ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งน้ำ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำสำหรับทำประปาของอำเภอห้วยยอด มีน้ำตกและเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติ เป็นโครงการพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสาธารณูปโภค ในปี 2552 ได้ใช้เ็ป็นสถานที่แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 “ตรังเกมส์” ประเภทเรือพาย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ผ่านตลาดห้วยยอดไป 200 ม. ถึงสี่แยกไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยยอด เลี้ยวขวาไปประมาณ 500 ม.ข้ามทางรถไฟ แล้วเลี้ยวซ้ายทันที ตรงไป 5-6 กม. เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 5-6 กม. ถึงตัวเขื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *