• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกขุนกรณ์
Khun Korn Waterfall

น้ำตกขุนกรณ์Khun Korn Waterfall

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงราย

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เชียงราย

terrestrial Khun Korn Waterfall is in Lam Nam Kok National Park Doi Hang , Mueang Chiang Rai , Chiang Rai Thailand

(Viewing : 6)

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกขุนกรณ์Khun Korn Waterfall

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.Nearby

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

Huay Mark Liam Hot Spa

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยแก้ว ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกปูแกง

Pu-Kang Water Full

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ดอยหลวง - ดอยหนอก

Doi Luang - Doi Norg

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

Relate Type

น้ำตกสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกสี่ขีด

Si Kheed Waterfall

ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกสิริภูมิ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกสิริภูมิ

Siribhume Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกยูงทอง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

น้ำตกยูงทอง

Yoongthong Waterfall

ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

น้ำตกเหวทราย ต.น้ำหนาว  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกเหวทราย

Heo Sai Waterfall

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกคลองผด ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองผด

Namtok Klongpod

ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกถ้ำสอเหนือ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกถ้ำสอเหนือ

Tham Sor Nuo Waterfall

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

น้ำตกแม่มอญ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่มอญ

Mae Mon Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกไทรโยคเล็ก ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคเล็ก

Saiyoklek Waterfall

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

Hotel in เชียงราย

แม่กกวิลล่า

  แม่กกวิลล่า

 • Address : เลขที่ 445 หมู่ที่ 0 ถ.สิงหไคล ตำบลเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-1786
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
ริมน้ำรีสอร์ทโฮเท็ล
ลานเงินรีสอร์ท

  ลานเงินรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 239 หมู่ที่ 8 ถ.0 ตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5366-1174
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
บ้านสวนรีสอร์ท

  บ้านสวนรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 495 หมู่ที่ 4 ถ.0 ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5373-1860
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
บ้านอยู่เป็นสุข

  บ้านอยู่เป็นสุข

 • Address : เลขที่ 544 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5378-4339
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
เลอ พัทธา

  เลอ พัทธา

 • Address : เลขที่ 610 หมู่ที่ 0 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5360-0680
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
ตำมิละเกสท์เฮาท์

  ตำมิละเกสท์เฮาท์

 • Address : เลขที่ 113 หมู่ที่ 8 ถ.0 ตำบลเวียง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5379-1234
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
น่าสนรีสอร์ท

  น่าสนรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 172 หมู่ที่ 7 ถ.เทิง-เชียงคำ ตำบลหงาว อ.เทิง จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5379-5244
 • Province : เชียงราย
 • Thailand