• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกห้วยแก้ว
Huay Kaew Waterfall

น้ำตกห้วยแก้วHuay Kaew Waterfall

น้ำตกห้วยแก้ว ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงราย

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เชียงราย

terrestrial Huay Kaew Waterfall is in Lam Nam Kok National Park Doi Hang , Mueang Chiang Rai , Chiang Rai Thailand

(Viewing : 6)

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกห้วยแก้วHuay Kaew Waterfall

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.Nearby

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

Huay Mark Liam Hot Spa

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยแก้ว ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว

-

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกขุนกรณ์

Khun Korn Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกธารทอง

Tran Tong Water Fall

ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

Relate Type

น้ำตกแม่ฝางหลวง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ฝางหลวง

Mae Fang Luoeng Water Fall

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

น้ำตกโป่งพระบาท ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท

Pong Pra Bath Waterfall

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แซห้วยหมาก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แซห้วยหมาก

San Huai Mak

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกไทรโยคเล็ก ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคเล็ก

Saiyoklek Waterfall

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

น้ำตกวังควาย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวังควาย

Wang Kuai Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานสระนางมโนราห์ ต.นบปลิง อ.เมือง จ.พังงา

วนอุทยานสระนางมโนราห์

SA NANG MANORA FOREST PARK

ต.นบปลิง อ.เมือง จ.พังงา

ธาราสวรรค์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ธาราสวรรค์

Num Tok Tara Sawan

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

น้ำตกพระไม้ไผ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

น้ำตกพระไม้ไผ่

Namtok Pramaipai

ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

Hotel in เชียงราย

แจ่มเฮ้าส์

  แจ่มเฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 569 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลเวียง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5365-5646
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
นาคนครา

  นาคนครา

 • Address : เลขที่ 661 หมู่ที่ 3 ถ.อุตรกิจ ตำบลเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-7703
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
แม่กกวิลล่า

  แม่กกวิลล่า

 • Address : เลขที่ 445 หมู่ที่ 0 ถ.สิงหไคล ตำบลเวียง อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5371-1786
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
โกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท
แม่สาย

  แม่สาย

 • Address : เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5373-1462
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
รุจิรา รีสอร์ท

  รุจิรา รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ถ.0 ตำบลโยนก อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5365-0369
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
ท๊อปนอร์ท

  ท๊อปนอร์ท

 • Address : เลขที่ 306 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5373-1955
 • Province : เชียงราย
 • Thailand
คำสุขรีสอร์ท

  คำสุขรีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 157 หมู่ที่ 1 ถ.0 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • Tel : 0-5378-4170
 • Province : เชียงราย
 • Thailand