• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

เสาเฉลียงผาแต้ม
Sao Cha Lhiang Pha Taem

เสาเฉลียงผาแต้มSao Cha Lhiang Pha Taem

เสาเฉลียงผาแต้ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภททางบก ธรณีสัณฐาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด อุบลราชธานี

terrestrial Sao Cha Lhiang Pha Taem is in Pha Taem National Park Huai Phai , Khong Chiam , Ubon Ratchathani Thailand

(Viewing : 84)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

รถเช่า อุบลราชธานี

Attraction Nearby

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 (ผาแต้ม) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 (ผาแต้ม)

Pre-historic Painting 2 (Pha Taem)

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงคู่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงคู่

Sao Cha Lhiang Ku

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ

Phu Kra Bo

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หินโยกมหัศจรรย์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หินโยกมหัศจรรย์

Miracle Rock

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สะพานแขวน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สะพานแขวน

Rope Bridge

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงใหญ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงใหญ่

Sao Cha Lhiang Yai

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งตะนะ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แก่งตะนะ

Kaengtana

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์

Wild Flower Range

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์

Wild Flower Range

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

Nature Trail

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ

Phu Kra Bo

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูผาขาม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูผาขาม

Phu Pha Kham

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงคู่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เสาเฉลียงคู่

Sao Cha Lhiang Ku

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หาดวิจิตตรา ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หาดวิจิตตรา

Hat Wichittra

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกทุ่งนาเมือง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกทุ่งนาเมือง

Thung Na Muang Waterfall

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกรากไทร - ผารากไทร ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกรากไทร - ผารากไทร

Prarakchay

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Relate Type

สวนหินสระสวรรค์ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

สวนหินสระสวรรค์

SRA SWAN ROCK GARDEN

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

หินก้อนทั่ง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินก้อนทั่ง

Hin Kon Tuang

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินโยกมหัศจรรย์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หินโยกมหัศจรรย์

Miracle Rock

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

รอยตีนไดโนเสาร์ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

รอยตีนไดโนเสาร์

-

ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ลานมุจลินท์ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ลานมุจลินท์

Lan Muchalan

ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ภูหินด่าง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ภูหินด่าง

Phu Hin Dang

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูกระบอ

Phu Kra Bo

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หินพานขันหมาก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

หินพานขันหมาก

PHAN KAN MAK Rock

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

Hotels and Accommodation in อุบลราชธานี

โรงแรมลายทอง

โรงแรมลายทอง

Address :50 ถนนพิชิตรังสรรค์, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-264271

หาดคูเดื่อวิว

หาดคูเดื่อวิว

Address :อ.วารินชำราบ, จังหวัด อุบลราชธานี, 34190,Thailand

โรงแรม เอพลัส อุบลราชธานี

โรงแรม เอพลัส อุบลราชธานี

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

โรงแรมบดินทร์

โรงแรมบดินทร์

Address :32 ถนน พโลชัย, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-250500

เชียร รีสอร์ท

เชียร รีสอร์ท

Address :อ.โขงเจียม, จังหวัด อุบลราชธานี, 34220,Thailand

Tel :+(66)-(83)-1284476

โรงแรม ฮ็อป อินน์

โรงแรม ฮ็อป อินน์

Address :ซอย เทพประสิทธิ์, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

ลีลาวดี รีสอร์ท

ลีลาวดี รีสอร์ท

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(84)-9604415

โรงแรม บีทู

โรงแรม บีทู

Address :131 ซอยพูนสุข, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

อินเทรน เพลส

อินเทรน เพลส

Address :ซอย ชยางกูร 21, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-280296

ศรีพรรัตน์ รีสอร์ท

ศรีพรรัตน์ รีสอร์ท

Address :483 ซอย เทคโน, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

โรงแรมปทุมรัตน์

โรงแรมปทุมรัตน์

Address :337 ถนน ชยางกูร, อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Tel :+(66)-(45)-241501

โรงแรมดุสิตา ปาร์ควิว

โรงแรมดุสิตา ปาร์ควิว

Address :อ.เมืองอุบลราชธานี, จังหวัด อุบลราชธานี, 34000,Thailand

Hotel Relate in อุบลราชธานี

พฤกษา รีสอร์ท

  พฤกษา รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ถนนเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
 • Tel : 0-4536-1334
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
สวนนงนุช รีสอร์ท

  สวนนงนุช รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 249 หมู่ที่ 13 ถนน - ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • Tel : 086-2554935
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
เลี้ยวซ้าย รีสอร์ท

  เลี้ยวซ้าย รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
 • Tel : 0-4528-1378
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
อารยา รีสอร์ท

  อารยา รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
 • Tel : 0-4535-1191
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
เรือนอิ่มสุข วิลล์
ราชาวดี รีสอร์ท

  ราชาวดี รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 210 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน
 • Tel : 089-7166505
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
คิดดี้ รีสอร์ท

  คิดดี้ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 8 ถนนบ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
 • Tel : 0-4520-6089
 • Province : อุบลราชธานี
 • Thailand
สวนริมเขื่อน รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน อุบลราชธานี
เช็คราคาโรงแรมใน อุบลราชธานี