• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
Small House In Big Forest Project

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่Small House In Big Forest Project

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก จุดชมวิว อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่

terrestrial Small House In Big Forest Project is in Doi Pha Hom Pok National Park Pong Nam Ron , Fang , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 45)

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่Small House In Big Forest Project

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. พ.ย.-พ.ค.Nearby

น้ำรู ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำรู

ืNam RU

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยฟ้าห่มปก

Doi Fa Hom Pog

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา

Mountain Bike Route

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

Doi Pha Hom Pok

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก

Tad Mhog Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน

Huai Bon Cave

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

Small House In Big Forest Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยลาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยลาง

Doi Lang

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

Royal Initiative Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร

Wachirathan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ฺBuatong Waterfall Park

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Relate Type

จุดชมวิวเนินกูดดอย-เนินช้างเผือก ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิวเนินกูดดอย-เนินช้างเผือก

Kooddoi-chang Puak Hill

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

แหลธาตุ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

แหลธาตุ

็Haltat

ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

จุดชมวิวผาชมตะวัน ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผาชมตะวัน

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ภูผาขาม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูผาขาม

Phu Pha Kham

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

จุดชมวิว วนอุทยานภูชมดาว ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.

จุดชมวิว วนอุทยานภูชมดาว

Phuchumdown Forest Park

ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.

ภูพญาพ่อ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ภูพญาพ่อ

็Phaya Pho Mountain

ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

จุดชมวิว กม.12  ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิว กม.12

Km.12 View Point

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จุดชมวิวภูแลนคา ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จุดชมวิวภูแลนคา

Phulaenkha View Point

ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

Hotel in เชียงใหม่

กฤษดาดอย เชียงใหม่

  กฤษดาดอย เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53365231
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ท่าแพอินน์

  ท่าแพอินน์

 • Address : เลขที่ 164-166 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53275426
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
นครพิงค์

  นครพิงค์

 • Address : เลขที่ 43 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-251169
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บาบิลอน เบ็ด แอนด์ เบรคฟาสท
รุ่งเรือง

  รุ่งเรือง

 • Address : เลขที่ 398 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53234746
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เล็กเฮ้าส์

  เล็กเฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 50/1 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-252686
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
คีรีธารา เชียงใหม่

  คีรีธารา เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 202/14 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 530106923
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เมืองทอง

  เมืองทอง

 • Address : เลขที่ 5 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53278438
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand