• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก
Royal Initiative Project

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปกRoyal Initiative Project

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Royal Initiative Project is in Doi Pha Hom Pok National Park Pong Nam Ron , Fang , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 141)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

Royal Initiative Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

Doi Pha Hom Pok

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา

Mountain Bike Route

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ถ้ำห้วยบอน

Huai Bon Cave

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำรู ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำรู

ืNam RU

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกโป่งน้ำดัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกโป่งน้ำดัง

Pong Nam Dang Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดอยฟ้าห่มปก

Doi Fa Hom Pog

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย

Khun Ya Noi Monk Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายเหลือง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายเหลือง

Hua Sai Loung Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง

Buatong Cave

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

Royal Initiative Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Relate Type

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

Royal Initiative Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผาผ่ามือแดง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาผ่ามือแดง

Famue Daeng Cliffs

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ภาพเขียนสี ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ภาพเขียนสี

Ancient Paintings

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 3 (ผาหมอน) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 3 (ผาหมอน)

Pre-historic Painting 3 (Pha Mhon)

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

รอยตีนสัตว์ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระพุทธไสยาสน์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

พระพุทธไสยาสน์

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รอยพระบาทหลังเต่า ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยพระบาทหลังเต่า

Roiphrabat Lhangtao

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

บ้านพักเลาติง

บ้านพักเลาติง

Address :อ.ฝาง, จังหวัด เชียงใหม่, 50110,Thailand

Tel :+(66)-(53)-450005

ไรซ์บาร์นแอนด์รูมส์

ไรซ์บาร์นแอนด์รูมส์

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

โรงแรมทิปต์ อินท์

โรงแรมทิปต์ อินท์

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

จำปีป่า

จำปีป่า

Address :อ.จอมทอง, จังหวัด เชียงใหม่, 50160,Thailand

อิมม์ โฮเทล

อิมม์ โฮเทล

Address :17/1 ถนนคชสาร, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-283999

ครูเล็ก ห้องพักรายวัน

ครูเล็ก ห้องพักรายวัน

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(88)-1661009

ภัทธารา เพลส

ภัทธารา เพลส

Address :10/3 ซอยหมื่นด้ามพร้าคต 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-231839

อโนมา

อโนมา

Address :7 ซอยพระปกเกล้า 6, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(85)-3277878

โรงแรมเฮือนเจ้าบ้าน

โรงแรมเฮือนเจ้าบ้าน

Address :208/18 ซอยสุขาภิบาล 12, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-218291

แม่แรมคันทรีรีสอร์ท

แม่แรมคันทรีรีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9682911

ดิ โอลด์ ไทม์ เชียงใหม่

ดิ โอลด์ ไทม์ เชียงใหม่

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

Tel :+(66)-(53)-999000

ยูราน่า บูติค โฮเต็ล

ยูราน่า บูติค โฮเต็ล

Address :7/1 ซอยมูลเมือง 7, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-219403

Hotel Relate in เชียงใหม่

เชียงใหม่ พีอินน์

  เชียงใหม่ พีอินน์

 • Address : เลขที่ 73 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 081-883-1277
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ณชารีสอร์ท

  ณชารีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 120 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บีทู

  บีทู

 • Address : เลขที่ 2/1 ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53334933
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
พร้าว บูติค โฮเต็ล

  พร้าว บูติค โฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53474723
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ศรีประกาศ

  ศรีประกาศ

 • Address : เลขที่ 35 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-241272
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ดิแอดเวนเชอร์

  ดิแอดเวนเชอร์

 • Address : เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53252222
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ราตรี

  ราตรี

 • Address : เลขที่ 73/13 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53222458
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่