การบินไทยออกประกาศเกณฑ์คัดเลือกลูกเรือเข้าทำงานต่อต้องอ
อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทย เคาะเกณฑ์ประเมิน “แอร์-สจ๊วต” ห้ามอ้วน-อายุไม่เกิน 55 ปี

การบินไทยออกประกาศเกณฑ์คัดเลือกลูกเรือเข้าทำงานต่อต้องอายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน เป็นเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากทักษะการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบิน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงจากมติชน ว่า นายอนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตาม โครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ

โดยระบุว่าบริษัท การบินไทย มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการกำลังพลให้สอดคล้องกับร่างแผนฟื้นฟูกิจการ จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน รวมถึงจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้นเพื่อให้การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DO) จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่การบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะทำแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับ

เกณฑ์การประเมินสำหรับผู้จัดการเที่ยวบิน CIC

1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงานประเมิน 3 ปีย้อนหลัง จากปี 2562 โดยในปีใดที่มี Code Z12 (Sick on duty), Z54 (Accompany spouse), Z55 (Pregnancy leave), Z83 (Leave without pay), Z49 (Temporary transfer) จะไม่นำชั่วโมงการทำงานภายในปีนั้นมาคิดจะใช้ปีถัดไปย้อนหลังจนถึงปี 2557

2. ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร พิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563, 048/2563 (TWC), 049/2563 (LW20), 051 /2563 (TWC2) และ Z41 (8601) ประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง จากปี 2563

3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันประกอบด้วย ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพื่อพัฒนาฝ่ายฯ ผ่านระบบ iCAR (Survey), การตอบรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด CAAT (Safety & Emergency Document Tracking) และการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ

4. การสัมภาษณ์แบบ Structure Interview ในหัวข้อ Core Competency ของฝ่ายฯ อันได้แก่ Teamwork, Result Orientation, Business Perspective

ส่วนเกณฑ์การประเมินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงาน ประเมิน 3 ปีย้อนหลัง จากปี 2562 โดยในปีใดที่มี Code Z12 (Sick on duty), Z54 (Accompany spouse), Z55 (Pregnancy leave), Z83 (Leave without pay), Z49 (Temporary transfer) จะไม่นำชั่วโมงการทำงานภายในปีนั้นมาคิด จะใช้ปีถัดไปย้อนหลังจนถึงปี 2557

2. ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร พิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563, 048/2563 (TWC), 049 /2563 (L W20), 051/2563 (TWC2) และ Z41 (8601) ประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง จากปี 2563

3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันประกอบด้วย ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพื่อพัฒนาฝ่ายฯ ผ่านระบบ iCARE (Survey) การตอบรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด CAAT (Safety & Emergency Document Tacking) และการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ

นอกจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น ยังมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เพิ่มเติมคือ 1. พนักงานต้อนรับฯต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน) 2. ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทย เคาะเกณฑ์ประเมิน “แอร์-สจ๊วต” ห้ามอ้วน-อายุไม่เกิน 55 ปี

Credit ข่าวและภาพจาก ฟีดข่าวประชาชาติ : https://www.prachachat.net

Recommend more :

“ไทยเวียตเจ็ท” รุกเพิ่มเส้นทางบินหนุนการเดินทางภายในประเทศ
“การบินไทย” โครงสร้างใหม่ป่วน ฐานเงินเดือนร่วง ลุ้นสัญญาจ้างใหม่
อาคม ไม่ทิ้งกัน! เปิดช่องอุ้มสายการบิน-แอร์เอเชียหยุดจ้าง 4 เดือน
เราเที่ยวด้วยกัน จองก่อนปีใหม่ เลื่อนได้ ลุ้นเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ์
โรงแรมงัดกลยุทธ์คืนเงินสด ดึงลูกค้า “เราเที่ยวด้วยกัน”
เช็คขั้นตอน ช่องทาง การจองโรงแรม “เราเที่ยวด้วยกัน”
ท่องเที่ยวถกสารพัดโมเดล ปลดล็อก “กักตัว” ต่างชาติ
จอง “เราเที่ยวด้วยกัน” ยอดพุ่ง 4 เท่า ผู้ใช้สิทธิพบปัญหาเทคนิก
ททท.เฟ้นโปรดักต์ใหม่ คิกออฟ “ไทยเที่ยวไทย” (อีกครั้ง)
โรงแรม 3.7 พันแห่ง ปิดตาย ทุนต่างชาติไล่ทุบราคา “ภูเก็ต-สมุย”
“เดสทิเนชั่น สยาม” ทุ่มปั้นเทศกาล “ดิวาลี” จุดกระแสตลาดอินเดีย
“ดุสิตธานี” ไม่หวั่นขาดทุน 878 ล้าน มั่นใจไตรมาส 4 ฟื้น

Leave a Reply