• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ลำน้ำเข็ก
Lum Num Khek Area

ลำน้ำเข็กLum Num Khek Area

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภททางบก แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พิษณุโลก

terrestrial Lum Num Khek Area is in Thung Salaeng Luang National Park Wang Nok Aen , Wang Thong , Phitsanulok Thailand

(Viewing : 65)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

ลำน้ำเข็ก อยู่ท่ามกลางป่าเบญจพรรณ ที่ ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเกาะแก่งให้ผ่านจำนวน 18 แก่ง แต่ละแก่งมีความยากง่ายแตกต่างกัน มีตั้งแต่ระดับ 1 - 2 ในช่วงแรกๆแล้วค่อยทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับ 1 - 5 ในช่วงท้ายๆ ของการล่อง สำหรับแก่งที่น่าสนใจ เช่น แก่งซาง แก่งยาว แก่งนาคอย

Photo

ลำน้ำเข็กLum Num Khek Area

 

ลำน้ำเข็กLum Num Khek Area

 

ลำน้ำเข็กLum Num Khek Area

 

ลำน้ำเข็กLum Num Khek Area

 

info

  Contact/Address : โทรศัพท์/โทรสาร : 055 268 019 อีเมลล์ : thung_s_l@hotmail.com, punyanut_muengdang@hotmail.com

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า พิษณุโลก

Attraction Nearby

ทุ่งโนนสน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งโนนสน

Thung Non Son

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทุ่งแสลงหลวง

Thung Salaeng Luang

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกกุหลาบแดง

Red Roses Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำเดือน - ถ้ำดาว

Tham Duan - Tham Dao

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Sakunothayan Botanical Garden

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

Kaeng Sopa Waterfall

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เขาช้างล้วง

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกผาคุคา หรือน้ำตกนาหิน

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ

Namtokchattrakan

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แก่งวังน้ำเย็น

Kaeng Wang Nam Yen

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร

Rom Klao - Pradorn Waterfall

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก่งปู่เต้น

Pu Ten Rapid

ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โรงเรียนการเมืองการทหาร

Political And Military School

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถ้ำพระวังแดง

Tham Pra Wang Daeng

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Relate Type

ลำน้ำแม่วาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง

Mae Wang River

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

แก่งกะเลา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

แก่งกะเลา

Kaeng Ka Lao

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนเรือนเเพ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

โรงเรียนเรือนเเพ

Floating School

ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ

Huai Hin Koor Reservoir

ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

แก่งศิลาทิพย์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

แก่งศิลาทิพย์

Kaeng Sila Thip

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

น้ำรู ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำรู

ืNam RU

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

คลองเทพา ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

คลองเทพา

Klong Tapa

ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

Hotels and Accommodation in พิษณุโลก

โรงแรมสยามแอปเปิ้ล

โรงแรมสยามแอปเปิ้ล

Address :ถนนไชยานุภาพ ซอย 10, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-334822

โรงแรม เดอะ ลาพาโลมา

โรงแรม เดอะ ลาพาโลมา

Address :103/8 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-217930

องค์อร เกสท์เฮ้าส์

องค์อร เกสท์เฮ้าส์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-303176

โรงแรมสิงหวัฒน์

โรงแรมสิงหวัฒน์

Address :220/1 ถนนสิงหวัฒน์, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-336019

โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ

โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ

Address :89/1 พุทธบูชา, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

ดี 11 โฮเต็ล พิษณุโลก

ดี 11 โฮเต็ล พิษณุโลก

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(84)-6246908

โรงแรมชัยพฤกษ์

โรงแรมชัยพฤกษ์

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-224397

เอส เอส เกสท์เฮ้าส์

เอส เอส เกสท์เฮ้าส์

Address :37 ถนนชาญเวชกิจ, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-301190

บ้านแสงตะวัน รีสอร์ท

บ้านแสงตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.วังทอง, จังหวัด พิษณุโลก, 65130,Thailand

Tel :+(66)-(81)-2814945

ฮะลัง

ฮะลัง

Address :พุทธบูชา ซอย 1, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

ฮิป อินน์

ฮิป อินน์

Address :39/5 ถนนสนามบินพิษณุโลก, อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65000,Thailand

เดอะ เสตท

เดอะ เสตท

Address :อ.เมืองพิษณุโลก, จังหวัด พิษณุโลก, 65230,Thailand

Tel :+(66)-(55)-000456

Hotel Relate in พิษณุโลก

ไอยรา แกรนด์ พาเลซ

  ไอยรา แกรนด์ พาเลซ

 • Address : เลขที่ 99/5 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5590-9999
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
ลาพาโลมา

  ลาพาโลมา

 • Address : เลขที่ 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5521-7930
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
ช้างเผือก

  ช้างเผือก

 • Address : เลขที่ 63/29 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-2822
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
บ้านแสนภูมิ

  บ้านแสนภูมิ

 • Address : เลขที่ 288/10 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองฯ
 • Tel : 08-1888-7911
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
กาซะลอง

  กาซะลอง

 • Address : เลขที่ 351/13 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองฯ
 • Tel : 08-1785-3513
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
เครสซิเด็นท์

  เครสซิเด็นท์

 • Address : เลขที่ 199/99 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5522-7484
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
สมัยนิยม

  สมัยนิยม

 • Address : เลขที่ 175 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • Tel : 0-5525-8575
 • Province : พิษณุโลก
 • Thailand
ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก
เช็คราคาโรงแรมใน พิษณุโลก